CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Truyền thông CNTT cung cấp một loạt các sản phẩm mang lại cho các nhà hoạch định CNTT hàng đầu và các nhà cung cấp CNTT với nhau, trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi đã có kinh nghiệm quản lý tài khoản đó có thể cung cấp chuyên môn địa phương để lái xe kết quả tối đa trong Vương quốc Anh, Mỹ và châu Âu lục địa.